(fot. powiat)

Mieszkańcy chętnie wspierają pszczyński szpital

Powiat
06.02.2020, 19:59

Dzięki akcjom społecznym w 2019 roku mieszkańcy przekazali na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie ponad 61 tys. zł. - Za tę pomoc bardzo dziękuję i proszę samorządy, mieszkańców i instytucje o trwanie w sojuszu na rzecz szpitala - mówi starosta Barbara Bandoła.

Wysiłki powiatu związane z utrzymaniem i rozwijaniem działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie są wspierane przez akcje społeczne. - Podstawowym źródłem finansowania działalności medycznej w szpitalu są środki z kontraktu NFZ, jednak są one niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności placówki. Dlatego chcemy pobudzać działania na rzecz zarówno indywidualnej jak i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie - mówiła podczas spotkania z mediami Barbara Bandoła , starosta pszczyński.

W ubiegłym roku, dzięki nawiązaniu współpracy pszczyńskim stowarzyszeniem "Omnibus", po raz pierwszy wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli przekazać 1% podatku na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Dzięki tej możliwości podatnicy przekazali ponad 13 tys. zł. Ze zbiórki publicznej prowadzonej podczas spektakli „Bajka na niepogodę” oraz koncertu „Narodziny Gwiazd” dochód wyniósł ponad 21 tys. zł. Mieszkańcy mogli także wpłacać środki do skarbonki na stronie Omnibusa i dzięki tej formie udało się zebrać ponad 2,7 tys. zł. Bezpośrednio na konto stowarzyszenia wpłacone zostały darowizny w wysokości niemal 24 tys. zł, w tym 20 tys. zł przekazane przez PG Silesia. - Łączna kwota przychodów na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie za 2019 rok wyniosła 61 tys. 319 zł i 65 gr. Zbiórki trwają także w tym roku i zachęcam zwłaszcza do przekazywania 1% na rzecz szpitala za pośrednictwem Omnibusa - mówiła prezes stowarzyszenia, Grażyna Łebecka.

Jak podkreślał dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie środki przekazane podczas zbiórek przez mieszkańców zostaną wykorzystane we wszystkich przestrzeniach placówki. - Jesteśmy w trakcie procedury pozwalającej zakupić głowicę ultrasonograficzną do badań przezciemiączkowych noworodków. Zaplanowaliśmy także wydatki na bardzo ważny sprzęt diagnozujący i monitorujący pacjentów na niemal wszystkich oddziałach szpitalnych. Dla oddziału geriatrycznego zakupimy holter EKG, na oddziałach: chorób wewnętrznych, neurologiczny i ginekologiczno-położniczy pojawią się nowe kardiomonitory. Ze środków zebranych przez stowarzyszenie Omnibus oddział chirurgiczny, ortopedyczny i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy wyposażymy w nowe urządzenia EKG - dyrektor zaznaczył, że jeszcze w I kwartale 2020 roku pieniądze zebrane podczas akcji społecznych zostaną wydane i spożytkowane dla dobra pacjentów.

W przygotowaniu jest także przetarg na dostawę sześciu respiratorów, które zostaną zakupione dzięki środkom zadeklarowanym przez gminy w kwocie 550 tys. zł. To kolejne wsparcie gminnych samorządów - w ubiegłym roku gminy powiatu przekazały 740 tys. zł na zakup sprzętu dla placówki.

Barbara Bandoła, starosta pszczyński podkreślała, że środki ze zbiórek publicznych, wpłaty darowizn i 1% podatku są bardzo ważne dla rozwijania i unowocześniania szpitala. - Od momentu wznowienia działalności przez szpital w sierpniu 2018 roku do końca 2019 roku powiat dzięki swoim oraz pozyskanym środkom przekazał na działalność placówki ponad 10 mln zł. Środki na wspieranie szpitala zabezpieczyliśmy także w budżecie powiatu na rok 2020 i na dziś to 2 mln zł - mówiła Barbara Bandoła. 1 mln zł powiat pszczyński już przekazał na dopłaty do bieżącej działalności szpitala. Kolejny milion zostanie wykorzystany na niezbędne prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu. - Zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców to nasze najważniejsze zadanie. Bezcenna jest pomoc wszystkich samorządów z naszego terenu, za którą dziękuję i mam nadzieję, że szeroki sojusz wokół szpitala będzie się rozwijał - dodała Barbara Bandoła.

Rok 2019 to pierwszy pełny rok działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie, prowadzonego przez powiatową spółkę. W tym czasie na oddziałach i izbie przyjęć udzielono pomocy ok. 24 tys. pacjentom. W połowie ub.r. dzięki pozyskaniu kontraktu z NFZ uruchomiono nowe obszary działania szpitala - poradnię chirurgiczną i ortopedyczną, z usług których w ciągu kilku miesięcy skorzystało 4,5 tys. pacjentów. Działalność rozpoczęła pracownia endoskopii, wyposażona dzięki środkom przekazanym przez gminy, która wykonała badania diagnostyczne 370 pacjentom. Z usług rehabilitacyjnych uruchomionych dla pacjentów spoza szpitala skorzystało ok. 600 osób. Ważnym działaniem jest pozyskiwanie kadry medycznej. Studenci pięciu uczelni medycznych uczą się w pszczyńskiej placówce zawodu. Szpital prowadzi także staże podyplomowe dla absolwentów studiów lekarskich i uzyskał akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych, tzw. rezydentur w kilku zakresach - geriatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii oraz położnictwa i ginekologii.

- Gdybyśmy przyjęli, że 24 tys. osób, którym pomogliśmy w szpitalu, zechcą przekazać 1% ze swojego podatku na rzecz szpitala, przemnożyli przez średnią pensję i 1% podatku, to mielibyśmy szybko licząc szansę na 200 tys. zł. 1% ma wielką siłę, a to tak naprawdę nic niekosztujący nas gest. Proszę, by wykonać go dla naszego szpitala - mówił dr Leśniewski i podkreślał, że wsparcie samorządu powiatowego, ale także gmin oraz firm, instytucji i osób prywatnych jest tak duże, że trudno byłoby bez niego funkcjonować.

Możliwości wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie

• 1% podatku na zakup sprzętu dla szpitala - wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać:
- nr KRS: 0000237488
- pełną nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"
- cel szczegółowy: Szpital Powiatowy w Pszczynie

zbiórka na stronie "Omnibusa" - kliknij TUTAJ

Wpłaty na konta „Omnibusa” z tytułem przelewu „Szpital Powiatowy w Pszczynie”
- Bank Spółdzielczy w Pszczynie
42 8448 0004 00277196 2001 0001
(Swift: POLUPLPR)
- Bank ING
68 1050 1399 1000 0090 3133 2464
(Swift: INGBPLPW)
- konto walutowe (dolar):
23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
- konto walutowe (euro):
46 1050 1399 1000 0090 3133 2472

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez gminy z powiatu pszczyńskiego

Sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez gminy z powiatu pszczyńskiego
Sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez gminy z powiatu pszczyńskiego
Sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez gminy z powiatu pszczyńskiego
Sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez gminy z powiatu pszczyńskiego
Sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez gminy z powiatu pszczyńskiego

Komentarze:

„Żubrowisko” zagrało dla Maciusia Cieślika

„Żubrowisko” zagrało dla Maciusia Cieślika

inał 17. edycji Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych „Żubrowisko” to spora dawka dobrej muzyki i otwarte serca dla (Nie)Małego Wojownika z...
Zmiana organizacji ruchu w Krzyżowicach

Zmiana organizacji ruchu w Krzyżowicach

związku z przebudową mostu nad rzeką Pszczynką w ciągu drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zwycięstwa...
Zakażenie SARS-CoV-2 u jednego z nauczycieli III LO

Zakażenie SARS-CoV-2 u jednego z nauczycieli III LO

6 września dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie poinformowała organ prowadzący, tj. gminę Pszczyna o zakażeniu SARS-CoV-2 u jednego z...
Wybierz imię dla małej żubrzycy!

Wybierz imię dla małej żubrzycy!

o piątku, 9 października 2020 roku można zgłaszać propozycje imienia dla małej krówki, która urodziła się w Pokazowej Zagrodzie Żubrów 13 czerwca...
Powiat wspiera gminy w usuwaniu azbestu

Powiat wspiera gminy w usuwaniu azbestu

owiat pszczyński każdego roku przyznaje gminom środki na dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu...
"Żubrowisko"  w PCKul-u oraz online

"Żubrowisko" w PCKul-u oraz online

ie tylko pandemia, ale także niepewna pogoda zmuszają organizatorów do ciągłych zmian scenariusza „Żubrowiska”. Sobotnie koncerty odbędą się w...