(fot. UG Pawłowice)

Nazwy dla dróg, nowe przystanki i wsparcie dla powiatu

Pawłowice
11.02.2020, 20:21

Radni wyrazili zgodę na udzielenie wsparcia dla powiatu pszczyńskiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych biegnących przez gminę. W sumie zadanie, polegające na koszeniu poboczy, będzie kosztować 100 tys. zł, z czego 50 tys. zł będzie pochodziło z budżetu gminy Pawłowice. Gmina przejmie również to zadanie do realizacji.

W związku z planowanym wydłużeniem trasy linii L-4 funkcjonującej w ramach komunikacji lokalnej, w  Krzyżowicach powstaną trzy nowe przystanki: przy ul. Partyzantów (okolice skrzyżowania z ul. Bema), przy ul. Partyzantów (okolica posesji nr 27) i przy ul. Ks. Kuboszka (skrzyżowanie z ul. Śląską). Uruchomienie nowych przystanków i nowego kursu linii L-4 planowane jest na marzec. Wtedy też do rozkładów jazdy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące kursowania innych linii. Radni wyrazili zgodę na zaproponowaną lokalizację przystanków.  

Radni przyjęli również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice. To dokument regulujący m.in. wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów, kompostowania, rodzaju, pojemności i rozmieszczenia worków lub pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zasad uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a także obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie.

Z gospodarką odpadami związana była również uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę. Załącznikami do uchwalonego dokumentu jest m.in. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK i częstotliwość odbierania odpadów w zależności od rodzaju zabudowy i rodzaju odpadów.

Ważnym punktem sesji było uchwalenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE dla gminy Pawłowice na rok 2020. Dokument ten pozwoli gminie ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki na dotację na mieszkańców wymieniających stare węglowe źródła ciepła.  

Podczas sesji radni nadali również nazwy dwóm drogom, które dotychczas ich nie posiadały. Droga w Golasowicach, biegnąca od ul. Zawadzkiego, będzie nazywać się ul. Kwiatowa. Tak samo nazywa się odcinek biegnący przez Jarząbkowice, który docelowo zostanie połączony z odcinkiem w Golasowicach, w związku z czym powstanie jeden spójny ciąg komunikacyjny. Natomiast droga  biegnąca przy kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, mająca swoje wyloty na ul. Pszczyńską i ul. Zjednoczenia, będzie nazywała się ul. Biskupa Pawłowskiego. To urodzony w Pawłowicach jeden z potomków rodu Pawłowskich, który został biskupem w Ołomuńcu, zapisując się trwale nie tylko w historii Pawłowic, ale również Polski, Czech i Austrii.        

XIV sesja Rady Gminy Pawłowice odbyła się 4 lutego. Obrady prowadził Andrzej Szaweł, przewodniczący rady, a sprawozdania z najważniejszych wydarzeń w gminie na przełomie roku oraz działalności urzędu i jednostek organizacyjnych przedstawił wójt Franciszek Dziendziel i zastępca wójta Joanna Śmieja. 

(źródło: UG Pawłowice)

KK

T G+ F

Komentarze:

Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone!

Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone!

yklicznie w okresie wiosennym na terenie kraju odnotowuje się liczne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypalania traw,...
"Maseczka dla każdego mieszkańca Gminy Suszec"

"Maseczka dla każdego mieszkańca Gminy Suszec"

związku z trwającą epidemią koronawirusa, przy wielkim zaangażowaniu osób prywatnych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, rusza akcja „Maseczka...
Przygotowania do zdalnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego

Przygotowania do zdalnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego

2 kwietnia radni nie spotkają się jak zwykle w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ale ze względów bezpieczeństwa, zagłosują w swoich...
Suszecki GOK działa w sieci

Suszecki GOK działa w sieci

zas epidemii ograniczył działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu i możliwość bezpośredniego spotkania. GOK nie odpuszcza i przenosi swoją...
Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach

Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach

a terenie powiatu pszczyńskiego działają dwa Domy Pomocy Społecznej - w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach. Aktualnie przebywa w nich ponad 150...
Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz Nadleśnictwo Kobiór apelują o rozwagę i ostrożność w lasach