(fot. archiwum)

Ograniczenia odwiedzin w pszczyńskim szpitalu

Pszczyna
25.02.2020, 17:41

W związku ze zwięk­szoną zachorowal­noś­cią na choroby wiru­sowe oraz koniecznoś­cią ich pow­strzy­ma­nia,  w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie wprowadzono ogranicze­nia w odwiedz­i­nach pac­jen­tów.

Do 1 kwiet­nia br. obow­iązują następu­jące ograniczenia:

- pac­jen­tów można odwiedzać codzi­en­nie od godz. 16.00 do 18.00;

- możliwe są odwiedziny pac­jen­tów wyłącznie przez osoby pełnoletnie;

- kat­e­go­rycznie zabra­nia się odwiedzin przez osoby, które są zain­fekowane (np. kaszel, katar, gorączka);

- w ciągu jed­nego dnia możliwe są jed­nokrotne odwiedziny przez jed­nego odwiedzającego;

- dla bez­pieczeństwa pac­jen­tów zaleca się rezy­gnację z odwiedzin bądź skra­canie do niezbęd­nego min­i­mum czasu ich trwania.

- Bardzo nam przykro z powodu utrud­nień, jakie pociąga taka decyzja, jest ona jed­nak niezbędna ze względu na bez­pieczeństwo pacjentów - informuje dyrekcja szpitala.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Komentarze:

Urząd Miejski przygotowuje pomoc dla przedsiębiorców

Urząd Miejski przygotowuje pomoc dla przedsiębiorców

W Urzędzie Miejskim w Pszczynie trwają intensywne prace nad przygotowaniem oferty pomocowej dla przedsiębiorców działających na terenie gminy
Nowe laptopy dla szkół i przedszkoli

Nowe laptopy dla szkół i przedszkoli

Gmina Pawłowice ubiega się o dotację na zakup sprzętu do nauki zdalnej
Pogotowie otrzymało maseczki ochronne

Pogotowie otrzymało maseczki ochronne

piątek 3 kwietnia burmistrz Dariusz Skrobol przekazał pierwszą partię jednorazowych maseczek. Zapowiedział również, że zrobi wszystko, aby do siedziby...
Pierwsza pomoc dla przedsiębiorców. PUP przyjmuje wnioski

Pierwsza pomoc dla przedsiębiorców. PUP przyjmuje wnioski

ierwsza pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej trafia do przedsiębiorców z terenu powiatu pszczyńskiego. W przyszłym tygodniu uruchomione zostaną...
Mieszkańcy gmina Pszczyna szyją maseczki

Mieszkańcy gmina Pszczyna szyją maseczki

nicjatywę szycia maseczek na terenie gminy Pszczyna rozpoczęły Katarzyna Wyroba oraz Joanna Skrzypczyk. Dzisiaj w akcję zaangażowało się ponad dwieście...
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będziesz miał więcej czasu na zarejestrowanie samochodu oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już...