(fot. powiat)

Powiat wspiera gminy w usuwaniu azbestu

Powiat
28.09.2020, 15:10

Powiat pszczyński każdego roku przyznaje gminom środki na dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego przyjęto uchwałę o przyznaniu na ten cel pomocy finansowej gminie Pszczyna.

W celu całkowitego usunięciu wyrobów zawierających azbest i bezpiecznego ich unieszkodliwienia, powiat pszczyński od kilkunastu lat aktywnie włącza się w programy gminne skierowane do mieszkańców. Na podstawie uchwał Rady Powiatu, co roku przyznawane są środki gminom powiatu pszczyńskiego na kontynuowanie zadania związanego z usuwaniem odpadów zawierających azbest.

We wrześniu zapadła decyzja o udzieleniu kolejnej pomocy finansowej gminie Pszczyna. Dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł zostanie wykorzystane na przedsięwzięcia polegające na usuwaniu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy.

W ostatnich kilkunastu latach powiat pszczyński przekazał gminom niemal 400 tys. zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. W tym czasie w gminach powiatu zebrano blisko 1000 ton odpadów.

Na terenie powiatu większość obiektów z wyrobami zawierającymi azbest stanowią obiekty budownictwa jednorodzinnego, budynki gospodarczo-inwentarskie, zabudowania tymczasowe, a także budynki położone na terenie rekreacyjnych ogródków działkowych.

- Pomagamy mieszkańcom naszego powiatu w eliminacji elementów wykonanych z azbestu. Zależy nam także na właściwej edukacji ekologicznej, która ma za zadanie uświadomić, jakie poważne zagrożenia dla zdrowia i życia pociąga za sobą niewłaściwie postępowanie z azbestem - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Komentarze:

Poznaj księżną Daisy

Poznaj księżną Daisy

okresie pandemii Narodowe Centrum Kultury ogłosiło program dotacyjny „Kultura w sieci”, którego celem było finansowe wsparcie realizacji projektów...
Ponad 800 aktywnych potwierdzonych zakażeń w powiecie

Ponad 800 aktywnych potwierdzonych zakażeń w powiecie

31 osób w izolacji domowej oraz 1287 w kwarantannie - to informacje pszczyńskiej policji o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, przekazane...
Remont szkoły w Warszowicach dobiega końca

Remont szkoły w Warszowicach dobiega końca

idać efekty, zakończenie prac jest już blisko. Nad częścią zaplecza sportowego oraz nad łącznikiem sali gimnastycznej ze szkołą wymieniono...
Rzeźbiarska instalacja Michała Batkiewicza na pszczyńskim rynku

Rzeźbiarska instalacja Michała Batkiewicza na pszczyńskim rynku

Anioły”, rzeźby sakralne wykonane ze stali kwasoodpornej, to druga wystawa Michała Batkiewicza goszcząca w Pszczynie (pierwszą był „Chichot...
Kolejne wsparcie dla dzieci z domu dziecka i pieczy zastępczej

Kolejne wsparcie dla dzieci z domu dziecka i pieczy zastępczej

owiat pszczyński zakupił meble i artykuły tekstylne do wyposażenia miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo nabył urządzenia...
Zmiany w organizacji pracy biblioteki w Pszczynie

Zmiany w organizacji pracy biblioteki w Pszczynie

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie obowiązują nowe zasady