(fot. archiwum)

Pracownicy szpitala dziękują za wsparcie, pomoc i zaangażowanie

Pszczyna
06.04.2020, 14:43

Personel szpitala w Pszczynie dziękuje wszystkim dobroczyńcom za pomoc, zaangażowanie, wsparcie i wszelkie dary.

Do 3 kwiet­nia 2020 r. Szpital Powiatowy w Pszczynie otrzymał darowizny:

O.K Pizza z Pszczyny – środki czystości

Firma Laven­das z Jastrzębia-​Zdroju – środki czystości

WHITE DIVA Salon Sukien Ślub­nych Piasek – środki czystości

Sklep Netto z Woli oraz Brzeszcz – mate­ri­ały i środki czystości

Kibice Ruchu Chorzów z powiatu pszczyńskiego i Stru­mienia – środki czys­tości i pro­dukty spoży­w­cze oraz przyłbice

Mieszkańcy Piasku – urządzenia czyszczące

Izabela i Krzysztof D. z Pszczyny – środki czystości

Mieszkańcy Wisły Małej – mate­ri­ały i środki czys­tości, maseczki, woda mineralna

Stu­denci Wyższej Szkoły Tech­nicznej – mate­ri­ały i środki czystości

Pra­cown­icy Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu – maseczki ochronne

Carbo Ase­cura – maseczki ochronne

Firma Biba z Wil­am­owic – maseczki ochronne

Pra­cown­icy Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Lędz­i­nach – maseczki ochronne

Soł­tys z sołectwem Rudoł­tow­ice – maseczki ochronne

Grupa Biel­sko Biała – mate­riał na maseczki ochronne

Monika M.-M. z przy­jaciółmi z Goczałkowic-​Zdroju – maseczki ochronne

Pra­cown­icy Urzędu Gminy Miedźna – maseczki ochronne

Geo Globe Pol­ska – przyłbice

Gift Planet „Durano” Dar­iusz Pająk Pszczyna – przyłbice

3DGENCE Sp. z o.o. – przyłbice

Panova – przyłbice

Cad­vi­sion – przyłbice

Grupa Terra­bit Janusz Hess – mate­ri­ały infor­ma­cyjne, banery, przyłbice

Anon­i­mowy Dar­czyńca – urządze­nie AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii

Apro Trade Sp. z o.o. Tommy CAFFE – kawa (akcja Kawa dla Medyków)

Prace porząd­kowe dot. przy­go­towa­nia dodatkowych powierzchni szpitalnych:

Pra­cown­icy Starostwa powia­towego w Pszczynie

Pra­cown­icy Gmin­nego Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej Spółka z o.o. z Gminy Miedzna

Członkowie OSP Pszczyna

Członkowie OSP Ćwiklice

Członkowie OSP Studzienice

Członkowie OSP Pawłowice

Ekoczys­tość Michał Buła z Piasku – sprzą­tanie dodatkowych powierzchni w szpitalu

Zakład Elek­troin­sta­la­cyjny Janusz Kiecok – remont insta­lacji elektrycznej

P.U.H El-​Bud Jacek Kota­jny – remont insta­lacji elektrycznej

Instal­bud Janosz Sp. z o.o. – mate­ri­ały insta­la­cyjne, wyposaże­nie san­i­tari­atów oraz łazienek

Szpital wsparły również face­bookowe grupy:

„SZY­JEMY DOBRO” Bieruń – Tychy – Lędziny – maseczki ochronne

„POMOC DLA SZPI­TALI” – maseczki ochronne

„POMOC DLA ŚLĄS­KICH SZPI­TALI” – maseczki ochronne

„TYCHY I MIKOŁÓW SZYJĄ DLA MEDYKÓW” – maseczki ochronne

„PRZYŁBICE DLA MEDYKA” – przyłbice

- Od 26 marca zaczęły wpły­wać również darow­izny na konto przez­nac­zone w tym celu. Trudno słowami wyrazić naszą wdz­ięczność również za wspar­cie finan­sowe, które płynie od pry­wat­nych dar­czyńców, firm, insty­tucji, orga­ni­za­cji. Ta pon­ad­prze­ciętna pomoc również bardzo pomaga nam w aktu­al­nej sytu­acji. Możemy dzięki temu kupić urządzenia dla szpi­tala i środki ochrony oso­bis­tej, które są niezbędne w walce z zakaże­ni­ami, a których prze­cież nie może zabraknąć! Nasz apel o wspar­cie pozostaje aktu­alny, a każda złotówka jest cenna i za każdą jesteśmy ogrom­nie wdz­ięczni - piszą  

Darow­izny można wpła­cać na konto szpitala:

36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 – 200 Pszczyna

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Komentarze:

Pokonany wirusa 2020-04-08 godz. 00:52
Chciałam zapytać- skoro sa takie oficjalne podziękowania- dlaczego inicjatorka calej akcji p. ANIA SKROBOL została pominięte? Śledzę od początku cala akcje i nie rozumiem dlaczego pomijacie kogos od kogo to wsYstkp sie zaczęlo?!
Trwa rozbudowa SP nr 2

Trwa rozbudowa SP nr 2

d września uczniowie pszczyńskiej „Dwójki” rozpoczną naukę w nowym budynku, który będzie połączony ze starą częścią szkoły. Rozbudowa...
Kilkaset osób wzięło udział w Pszczyńskiej Grze Online

Kilkaset osób wzięło udział w Pszczyńskiej Grze Online

d 10 maja przez kilkanaście dni kilkaset osób bawiło się w ramach Pszczyńskiej Gry Online „Książęce Fakty i Plotki”. Zabawa była bardzo...
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Warszowicach

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Warszowicach

2 maja Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel podpisał umowę na przebudowę Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Warszowicach, a jutro przekaże...
Kolejne zakażenia i ozdrowieniec w powiecie pszczyńskim

Kolejne zakażenia i ozdrowieniec w powiecie pszczyńskim

ześć nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem - to dane z ostatniej doby, przekazane przez tyski Sanepid. Wirusa wykryto w próbkach pobranych od...
Korona zapory już otwarta!

Korona zapory już otwarta!

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ponownie udostępniło dla odwiedzających koronę zapory na Zbiorniku Goczałkowickim
Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR

d poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie...