Szportsmenski łośrodek w Łące

21.07.2006, 16:42

Najlepij już dzisioj kupić sie czepek na łep, batki i bryle do pływania bo nie znomy dnia ani godziny jak nad wodom w Łące bydzie stoł łośrodek sportów wodnych. Yno tyż nie lubia lotać po sklepach po daremnicy, a boja sie, że jak za budowa łośrodka weznom sie tak jak za budowa polskich autoban - to mie gibcij broda wyrośnie na kolanie niźli szportsmenski łośrodek.

Plan wporzonsiu. Już widza całe familie jak z łokolicy ściongajom do Łąki. W krzokach kajś szczajone radary, coby chopcy kierzy lubiom pomykac na gazie nie czuli sie zbyt wyluzowani. Piyrwszorzendne haźle, jakoś przistań - może być łokazja coby turysta przyjechoł na dłużej. Z rańca poloto sie taki po Piastowskij, zamku i rynku a w połednie żić wymoczi i kasa z portmanyji w pszczyńskim powiecie łostawi.

Ale fto wie czi aby łośrodek sportów wodnych nie bydzie zalonżkiem do haji? Zdowo sie, że chopcy łod wyndek bywajom nerwowi, a jak kieryś wtranżalo sie w rejon łowiecki to i po tycie może nachytać. Wiadomo tyż, że nowe łobiekty mogom być dla miłośników moczynia szłap i reszty ciała jak lep na muchy. No i łoby szło pogodzić synków, kierzy lubiom sie zamoczić kija z tymi kierzy taplajom sie godzinami.

Bydzie ciynżko, bo leko być nie może. Som zresztom usłyszołech łod takich jak sie nazywom i kim jes moja muterka. Było to kajś rok do zadku...Zakludzili mie cobych poznoł sztuka pływania na desce właśnie do Łąki. Postawiłech maszt, wykułech teoria i łoroz jak nie piźnie wiater w żagiel ...Zarozki tyz deska musiołech wytargiwać z szuwar. Niestety nie było czasu na analiza błyndów, bo cza było łodpychac sie grabiami i bele gibcij wracać na woda. Łodgórnie zarzondziłech ewakuacja widzonc ryboków, kierym błyskoł sie gibis na samo myśl że wpadna im w łapy. Setka - łod wyndek pod same szuwary musieli zrobić poniżej dziewienciu sekund. Na szczynście maska łostała nienaruszono, a jo nie zebrołech żodnej latary w kichawa. Udało się,, bo żech w pora pitneł ale tera wiem bynajmij kim jestech. Myśla jednak, że nie ma co cytawać, bo jak bajtle podchwycom to jeszcze jezyk im zwiyndnie, a i łod łojców po żici za szpetno godka zbierom.

pin

T G+ F

Komentarze:

Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom

Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom

środę, 19 lutego wójt gminy Pawłowice, Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Andrzej Szaweł wręczyli dwa stypendia i jedną...
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim

Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim

Już po raz piąty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbył się konkurs pod hasłem "Młody mistrz fryzjerstwa". W rywalizacji ...
Uwaga! Przegląd i konserwacja Mostu Bronisław

Uwaga! Przegląd i konserwacja Mostu Bronisław

dniach 21 i 22 luty 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 będzie dokonywany przegląd i niezbędna konserwacja mostu „Bronisław” w Woli. Most będzie w...
Uczniowie z Góry wzięli udział w konkursie "Do hymnu"

Uczniowie z Góry wzięli udział w konkursie "Do hymnu"

ała społeczność szkoły w Górze zaprezentowała swój patriotyzm, uczestnicząc w wykonaniu hymnu i pieśni patriotycznych w ramach III edycji konkursu...
Niemal 50 zawodników wyciskało sztangę

Niemal 50 zawodników wyciskało sztangę

iemal 50 zawodników wzięło udział w VI Turnieju Wyciskania Sztangi Leżąc. Do zawodów zgłosiły się reprezentacje I LO im. B. Chrobrego, III LO, PZS nr...
Ministerstwo Infrastruktury konsultuje z samorządami wariant węzła na DK1

Ministerstwo Infrastruktury konsultuje z samorządami wariant węzła na DK1

inisterstwo Infrastruktury zwróciło się do starosty pszczyńskiego o przekazanie stanowiska w zakresie preferowanego wariantu inwestycji.  Powstały cztery...