Ułatwienia dla rolników

21.08.2006, 11:52

Pszczyna, powiat

Rada Ministrów wprowadziła ułatwienia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.


Zmiany dotyczą wydłużenia do końca 2007 r. terminu realizacji inwestycji w zakresie przechowywania nawozów oraz możliwości przejęcia gospodarstwa bez utraty dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed zmianą przepisów rolnicy realizujący przedsięwzięcia dotyczące przechowywania nawozów naturalnych mieli na ich ukończenie maksymalnie 12 miesięcy od dnia przyznania płatności. Znowelizowane rozporządzenie umożliwia im wydłużenie terminu zakończenia prac do 31 grudnia 2007r.

Dzięki zmienionym przepisom rolnicy, którzy w całości przejmą lub przejęli gospodarstwo rolne w wyniku sprzedaży lub innej umowy, mogą otrzymać wsparcie na dostosowanie tego gospodarstwa do standardów UE. Dotyczy to sytuacji, gdy do przejęcia gospodarstwa dojdzie w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa do dnia wydania decyzji.

Aby otrzymać wsparcie, nowy właściciel gospodarstwa zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek poprzednika, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela.

Jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i osiągnięciu przez gospodarstwo rolne żywotności na poziomie co najmniej 4 EJW (ESU) nastąpi przeniesienie posiadania całości gospodarstwa na rzecz innego podmiotu (w wyniku sprzedaży albo innej umowy), nowy posiadacz gospodarstwa może kontynuować przedsięwzięcie i otrzymać pozostałe wsparcie, które zostało przyznane poprzedniemu wnioskodawcy.

W takiej sytuacji nowy właściciel zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, która przysługiwała poprzednikowi, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa. Powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela. W oświadczeniu tym rolnik zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Agencji płatności uzyskanej przez poprzedniego właściciela, którą wnioskodawca musiałby zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

Nowością jest możliwość skorzystania z pomocy na dostosowanie do standardów UE przez spadkobiercę w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o przyznanie płatności na to działanie. Aby móc otrzymać środki z ARiMR, spadkobierca zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Musi również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez spadkodawcę. W oświadczeniu tym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ARiMR płatności uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby zobowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

We wszystkich przypadkach osoba przejmująca gospodarstwo bądź spadkobierca mają na złożenie wniosku 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli przeniesienie posiadania całości gospodarstwa lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to 35-dniowy termin na złożenie wniosku biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia (9 sierpnia 2006 r.).

Komunikat rzecznika prasowego ARiMR

ez

T G+ F

Komentarze:

Goczałkowice-Zdrój w hołdzie powstańcom

Goczałkowice-Zdrój w hołdzie powstańcom

piątek, 16 sierpnia z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich przedstawiciele władz gminy Goczałkowice-Zdrój, mieszkańcy i harcerze oddali hołd...
Pszczyna włączy się do programów Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora

Pszczyna włączy się do programów Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora

Rada Miejska w Pszczynie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia przez Pszczynę do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora
Zespół z Pawłowic zaprezentował się na Słowacji

Zespół z Pawłowic zaprezentował się na Słowacji

Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” zagościł w Teplićce nad Wahom - wsi w słowackiej gminie partnerskiej Pawłowic
Jednoski OSP z gminy Miedźna otrzymały nowy sprzęt

Jednoski OSP z gminy Miedźna otrzymały nowy sprzęt

ednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Miedźna mają nowy sprzęt za ponad 100 tys. zł. Urządzenia zostały zakupione w ramach Regionalnego Programu...
Przetarg na remont mostów nad Wisłą w ciągu DK 1 w Goczałkowicach

Przetarg na remont mostów nad Wisłą w ciągu DK 1 w Goczałkowicach

eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu mostów nad Wisłą w...
„Wam, Powstańcy — gizdy z Pszczyny”. Sebastian Riedel i pszczyńscy muzycy zagrali dla powstańców.

„Wam, Powstańcy — gizdy z Pszczyny”. Sebastian Riedel i pszczyńscy muzycy zagrali dla powstańców.

niedzielne popołudnie, 18 sierpnia na pszczyńskim Rynku odbył się koncert promujący projekt muzyczny „Wam, Powstańcy — gizdy z Pszczyny”. Występy...