Ułatwienia dla rolników

21.08.2006, 11:52

Pszczyna, powiat

Rada Ministrów wprowadziła ułatwienia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.


Zmiany dotyczą wydłużenia do końca 2007 r. terminu realizacji inwestycji w zakresie przechowywania nawozów oraz możliwości przejęcia gospodarstwa bez utraty dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed zmianą przepisów rolnicy realizujący przedsięwzięcia dotyczące przechowywania nawozów naturalnych mieli na ich ukończenie maksymalnie 12 miesięcy od dnia przyznania płatności. Znowelizowane rozporządzenie umożliwia im wydłużenie terminu zakończenia prac do 31 grudnia 2007r.

Dzięki zmienionym przepisom rolnicy, którzy w całości przejmą lub przejęli gospodarstwo rolne w wyniku sprzedaży lub innej umowy, mogą otrzymać wsparcie na dostosowanie tego gospodarstwa do standardów UE. Dotyczy to sytuacji, gdy do przejęcia gospodarstwa dojdzie w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa do dnia wydania decyzji.

Aby otrzymać wsparcie, nowy właściciel gospodarstwa zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek poprzednika, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela.

Jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i osiągnięciu przez gospodarstwo rolne żywotności na poziomie co najmniej 4 EJW (ESU) nastąpi przeniesienie posiadania całości gospodarstwa na rzecz innego podmiotu (w wyniku sprzedaży albo innej umowy), nowy posiadacz gospodarstwa może kontynuować przedsięwzięcie i otrzymać pozostałe wsparcie, które zostało przyznane poprzedniemu wnioskodawcy.

W takiej sytuacji nowy właściciel zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, która przysługiwała poprzednikowi, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa. Powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela. W oświadczeniu tym rolnik zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Agencji płatności uzyskanej przez poprzedniego właściciela, którą wnioskodawca musiałby zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

Nowością jest możliwość skorzystania z pomocy na dostosowanie do standardów UE przez spadkobiercę w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o przyznanie płatności na to działanie. Aby móc otrzymać środki z ARiMR, spadkobierca zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Musi również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez spadkodawcę. W oświadczeniu tym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ARiMR płatności uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby zobowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

We wszystkich przypadkach osoba przejmująca gospodarstwo bądź spadkobierca mają na złożenie wniosku 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli przeniesienie posiadania całości gospodarstwa lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to 35-dniowy termin na złożenie wniosku biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia (9 sierpnia 2006 r.).

Komunikat rzecznika prasowego ARiMR

ez

T G+ F

Komentarze:

Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"

Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"

Stowarzyszenie Sportowe "Aktywna Pszczyna" zaprasza na cotygodniowe meetingi biegowe. Spotkania treningowe odbywają w każdy czwartek od godz. 19.00
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi

E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla...
Akcja Dar za dar - oddaj krew na pszczyńskim rynku i odbierz choinkę

Akcja Dar za dar - oddaj krew na pszczyńskim rynku i odbierz choinkę

rganizowanie akcji „Dar za Dar” weszło w krew Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej, która po raz kolejny wraz z RCKiK i Lasami Państwowymi...
Zastrzelono psa w Wiśle Wielkiej. Poszukiwani świadkowie

Zastrzelono psa w Wiśle Wielkiej. Poszukiwani świadkowie

W niedzielę, 1 grudnia w Wiśle Wielkiej został zastrzelony pies. Właściciele i policja szukają świadków zdarzenia.
Dziś startują 5. Śląskie Targi Książki w Katowicach. Potrwają do niedzieli

Dziś startują 5. Śląskie Targi Książki w Katowicach. Potrwają do niedzieli

60 znanych i nagradzanych autorów, bogata oferta książkowa przygotowana przez blisko 170 wystawców, warsztaty i spotkania literackie na trzech scenach oraz...
W Pawłowicach świętowali Barbórkę

W Pawłowicach świętowali Barbórkę

o roku Barbórka w gminie Pawłowice obchodzona jest szczególnie uroczyście. Na tych terenach działa kopalnia „Pniówek”, która w tym roku świętuje...