Nowe boisko przy SP 2 w Pawłowicach / fot. archiwum

Gmina Pawłowice opublikowała podsumowanie roku 2019. Jakie zadania zrealizowano?

Pawłowice
20.01.2020, 13:36

Ubiegły rok to czas intensywnego rozwoju gminy Pawłowice. Rozwinięto komunikację lokalną. Wiele zainwestowano w drogi. Zwiększono poziom finansowania inicjatyw kulturalnych i sportowych oraz wydatków na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. W programie ograniczenia niskiej emisji wymieniono blisko 300 kopciuchów. Gmina intensywnie wspierała też szkolnictwo.

Gmina Pawłowice powoli zapomina o perturbacjach finansowych związanych ze zwrotem prawie 50 mln zł podatków od wyrobisk górniczych oraz naliczonych od nich odsetek. Ustabilizowana sytuacja finansowa i wpływy do budżetu, m.in. od małych i średnich firm spowodowały, że dochody gminy w stosunku do lat 2014-2015 znacznie  wzrosły  i  w 2019 r. wyniosły 110 mln zł. Większość inwestycji zaplanowanych na 2019 rok zostało zrealizowanych, choć w niektórych przypadkach pojawiły się problemy, powodujące konieczność przeniesienia kilku zadań na rok 2020.

Aby zaspokoić potrzeby  mieszkańców, rozwinięto komunikację lokalną o nowe rejony Pawłowic, Golasowic i Jarząbkowic, a Krzyżowice uzyskały bezpośrednie połączenie z Żorami, dzięki czemu mieszkańcy mają ułatwiony dojazd do szkół i zakładów  pracy.

Wśród głównych inwestycji drogowych należy wymienić: kompleksową przebudowę ul. Wiśniowej i ul. Widokowej oraz budowę ul. Krzyżowej  w Pielgrzymowicach, przebudowę ul. Dąbkowej w Pniówku, budowę ul. Lema w Golasowicach, budowę ul. Ks. Kuboszka wraz z kanalizacją sanitarną w Krzyżowicach oraz budowę chodnika i oświetlenia przy drodze powiatowej ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. W tym ostatnim przypadku gmina pokryła prawie 80% kosztów inwestycji, a powiat sfinansował pozostałą część. Zrealizowano również remonty wielkopowierzchniowe m.in. na ul. Grzybowej i ul. Dobrej w Pawłowicach, ul. Pukowca w Osiedlu Pawłowice, ul. Kolejowej w Warszowicach, ul. Norwida w Golasowicach, ul. Owocowej w Jarząbkowicach i ul. Akacjowej w Pielgrzymowicach.

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała ekrany dźwiękochłonne i odcinek drogi gospodarczej wzdłuż DK 81. Powiat wykonał część chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach i wyznaczył ścieżki rowerowe na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, a kopalnia „Pniówek” wybudowała nowy most nad Pawłówką na ul. Wyzwolenia w Pawłowicach oraz wyremontowała ul. Kruczą w Pniówku.

Zakończono kompleksowy remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sołectwie Osiedle Pawłowice. Jego ostatnim etapem była budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni. W 2019 roku w centrum multidyscyplinarnym wybudowano tor rolkowy oraz boisko do badmintona. Gmina rozbudowała również plac zabaw w Jarząbkowicach i Osiedlu Pawłowice oraz Zakątek Przyjazny Rodzinie w Warszowicach.

Rozbudowany został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach, rozpoczęto rozbudowę przedszkola w Warszowicach oraz remont i przebudowę przedszkola w Pawłowicach. W przypadku przedszkoli, zmiany przepisów budowlanych oraz ich interpretacja przez projektantów i Powiatowy Nadzór Budowlany spowodowały wydłużenie czasu realizacji zadań. Nowe przepisy obligują do dostosowania obiektów użyteczności publicznych, w tym wszystkich szkół i przedszkoli, do osób niepełnosprawnych, nawet jeżeli inne przepisy mówią o konieczności ograniczenia dostępu dzieci przedszkolnych do wind. Spowodowało to konieczność zlecenia przez gminę nowych projektów budowlanych uwzględniających budowę wind, a tym samym wykonanie inwestycji wydłużyło się do 2020 roku. Zwiększy się też ich koszt.

Przygotowana została dokumentacja dotycząca instalacji fotowoltaicznych, projektów drogowych i budowlanych niezbędne do prowadzenia inwestycji i remontów w 2020 roku. Nie przygotowano zaś  dokumentacji budowy nowej drogi wyjazdowej na ul. Wodzisławską, ponieważ Zebranie Wiejskie i Rada Sołecka Osiedla Pawłowice zmieniła zdanie na ten temat. W tym miejscu ma powstać parking.

Ze względu na protesty mieszkańców, w Pawłowicach nie udało się wybudować nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Pomimo przygotowanego projektu, gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę, ani 1,45 mln zł dotacji unijnej. W listopadzie 2019 r. upłynął termin dostarczenia zaświadczenia o przekazaniu gminie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR własności 6,5 ara gruntu przylegającego do Gminnego Zespołu Komunalnego od strony ul. Mickiewicza. Procedura przekazania tego gruntu przedłużyła się ze względu na wniosek grupy mieszkańców Pawłowic złożony do KOWR-u o ponowne sprawdzenie wniosku przygotowanego przez gminę Pawłowice w sprawie przekazania własności gruntu. Obawy części mieszkańców, co do sposobu zagospodarowania tego terenu prawdopodobnie wynikały z plotki, która pojawiła się w 2018 roku i wskazywała, że Urząd Gminy Pawłowice wraz z wójtem chcą wybudować na 15 hektarach obejmujących również teren PSZOK-u spalarnię śmieci, wysypisko albo ubojnię bydła. Proces sprawdzania gminnego wniosku zakończył się dopiero w ubiegłym miesiącu. KOWR w działaniach gminy Pawłowice nie znalazł żadnych uchybień i przesłał wniosek do akceptacji Ministra Rolnictwa. Niestety, na unijną dotację jest już za późno i budowa PSZOK-u będzie musiała odbyć się kosztem gminnych inwestycji.

W 2019 roku gmina kontynuowała program redukcji niskiej emisji poprzez dopłatę po 7 tys. zł do wymiany blisko 300 „kopciuchów”, a ponad milion złotych pozyskano na dopłaty do utylizacji azbestowych pokryć dachowych.

Gmina sukcesywnie rozwija ofertę oświatową i wychowawczą dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku w gminie powstało technikum elektryczne oraz kolejna klasa mistrzostwa sportowego w kategorii pływanie. Kontynuowane są zajęcia w ramach ogniska muzycznego oraz edukacji dla dorosłych. Technikum zajmuje 11 miejsce w województwie śląskim w prestiżowym rankingu czasopisma Perspektywy.  Wyróżniającym się w nauce i sporcie, z podatków mieszkańców gminy, ufundowano po raz kolejny ok. 50 stypendiów. Ze środków pochodzących z akcyzy alkoholowej w Osiedlowym Domu Kultury uruchomiono placówkę wsparcia dziennego dla 25 dzieci.

Wiele inwestycji i wydarzeń kulturalnych i sportowych było współfinansowanych przez sponsorów: Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JAS-FBG S.A. i wiele innych firm.

(UG Pawłowice)

ar

T G+ F

Komentarze:

Z centrum przesiadkowego do Niemiec, Anglii i Francji

Z centrum przesiadkowego do Niemiec, Anglii i Francji

soby korzystające z centrum przesiadkowego będą mogły skorzystać z poszerzonej oferty, która będzie obejmować kursy zagraniczne. Od początku marca z...
Znamy program pierwszych pszczyńskich Eko Targów

Znamy program pierwszych pszczyńskich Eko Targów

odczas pierwszych pszczyńskich Eko Targów będzie komplet wystawców. Zainteresowanie firm udziałem w imprezie jest bardzo duże. O szerokiej gamie...
"Wojciech Korfanty i jego związki z Pszczyną"

"Wojciech Korfanty i jego związki z Pszczyną"

urmistrz Pszczyny oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zapraszają na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach cyklu wykładów otwartych o...
Zjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo

Zjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo

olicjanci z Pszczyny ustalają dokładny przebieg piątkowego zdarzenia drogowego, w którym poważnie ucierpiał 24-letni mieszkaniec Tychów. Mężczyzna, po...
Pożar domu w Radostowicach

Pożar domu w Radostowicach

ledczy z Pszczyny ustalają okoliczności pożaru, do którego doszło w niedzielę, 23 lutego przy ul. Dworcowej w Radostowicach. Zgłoszenie o silnym...
Pakiet startowy z nr „1” Carbo Asecura Biegu Pszczyńskiego ponownie na licytacji

Pakiet startowy z nr „1” Carbo Asecura Biegu Pszczyńskiego ponownie na licytacji

akiet startowy z nr „1” Carbo Asecura Biegu Pszczyńskiego ponownie został wystawiony na licytację. Będzie ona dostępna do niedzieli 1 marca - godz....